Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Eerlijk waar? Over het desavoueren van het verzonnen verhaal

- PDF -


Een dikke dertig jaar geleden kon je de disclaimer nog vinden: "De personages in dit boek zijn verzonnen; elke gelijkenis met bestaande plaatsen, met gebeurtenissen, met levende en/of dode personen, berust louter op toeval." Maar die disclaimer is ondertussen uit de meeste romans verdwenen. Schrijver zowel als uitgever laten zich nu liever op het waarheidsgehalte voorstaan: de gebeurtenissen zijn biografisch, gecheckt, waar, gefundeerd. De schrijver heeft kennis van zaken, ondervinding en inzicht. Zijn ervaringen zijn authentiek en doorleefd. Hij heeft zich goed gedocumenteerd. Hij put zich uit in het voorleggen van geloofsbrieven, bewijsstukken, alle mogelijke predicaten van authenticiteit. Zoveel respect voor het waarheidsgehalte in een roman heeft gevolgen. Voor het genre zowel als voor de lezer...

Dit boekje (formaat 11 x 17) telt 48 bladzijden en heeft een bibliofiel karakter, met zwartlinnen kaft, goudopdruk, leeslint en aparte steunkleur per titel. De vormgeving refereert aan de mooiste jaren van het interbellum, toen het pand van Het zoekend hert tot stand kwam. De tekst werd gezet in de Comenia van Storm Type Foundry en deNeutraface van House Industries, en is gedrukt op Lessebo Design Ivory, met schutbladen in Surbalin moiré.

Uitgegeven door Luster (48 blz., 14,95 €).

NBD|Biblion recensie

Dit boekje bevat de Nieuwjaarslezing 2013 die Anne Provoost hield voor het Filosofiehuis 'Het zoekend hert - The searching deer' in Antwerpen. Het is voor de derde keer dat deze lezing wordt gehouden. Uitgegeven in een fraai, in zwart linnen gebonden en met goud bedrukt klein boekje (19x13 cm). Dit essay gaat over het belang van fictie. Provoost bespeurt een neiging tot het neerkijken op boeken die 'verzonnen' zijn. 'Als het niet echt gebeurd is, dan gaat het voor mij ook nergens over.' Ze heeft veel van dergelijke citaten verzameld en ze constateert dat het vooral hoogopgeleide mannen zijn die er zo over denken. In een goed doorwrocht en geestig betoog filosofeert ze vervolgens over waarom het lezen van fictie zo waardevol is. Het maakt de geest lenig, helpt ons te revitaliseren en we leren om te gaan met de irrationaliteit van de van ons brein. Leuk om te lezen voor alle literatuurliefhebbers.
Gonny Biezeveld (NBD|Biblion recensie)