Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Essays

 • Beminde ongelovigen. Atheïstisch sermoen
  Querido, 2008
  ISBN 978 90 214 34001 / NUR 323 • En dan nu het slechte nieuws. Het kind als antagonist
  Gedachten Lezen, Stichting Lezen, 2004
  ISBN 90 7717 82 44 • So Here's the Bad News. The Child as Antagonist
  Reading Minds, Stichting Lezen, 2004
  Vertaling van John Nieuwenhuizen
  ISBN 90 7717 82 44 • Und nun die schlechte Nachricht. Das Kind als Antagonist
  BIS-Verlag Nr. 172
  Oldenburger Universitätsreden, 2007
  Vertaling van Cornelia Leune e.a.
  ISBN 978 3 8142 1172 5