Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Want er is tussen ons iets enorms aan de gang

Inhoud

Anne Provoosts generatie is misschien de laatste die nog kan terugkijken op een tijd waarin het stijgende water een hypothese was. In de dreigende storm is de geliefde een eiland. Het geruststellende van samen ouder worden is een troost, want ‘er is tussen ons iets enorms aan de gang’. Dit is poëzie over wat naar de keel grijpt en wat je staande houdt.

Maar we streven!
We zullen elkaar alles vergeven
behalve dat de ander de eerste is
die voor de laatste keer ademt

Amsterdam . Antwerpen Em. Querido’s Uitgeverij bv 2022
Voor overname kunt u zich wenden tot Em. Querido’s Uitgeverij bv, Weteringschans 259, 1017 xj Amsterdam.
Omslag en typografie binnenwerk Steven van der Gaauw
isbn 978 90 214 6436 7 / nur 306
www.querido.nl