Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Verslag van de lezing Beminde (on-)gelovigen

Op donderdag 9 november 2023 bracht Mensen & Wetenschap Westkust i.s.m. Willemsfonds en Humanistisch Verbond schrijfster Anne Provoost naar de Belgische kust met haar boek “Beminde (on)gelovigen”.

Niet minder dan vijftig belangstellenden waren naar het Vrijzinnig Huis Koksijde afgezakt om te luisteren naar de (levens)ervaringen van de auteur. Opgevoed in een katholiek nest in West-Vlaanderen maakte zij een hele mentale evolutie door. Haar boeken zijn daar een getuige van.
Zo gaat zij bijvoorbeeld in haar “De arkvaarders” dieper in op de mythe van de Ark van Noach. Ze probeert de psychologie van de betrokken mensen te doorgronden.
Uiteraard is geloof en godsdienst hierbij van groot belang. Sommigen sluiten god en godsdienst totaal uit, terwijl anderen daarentegen geloven dat hun leven verloop volgens een door God ontworpen plan. Er dus verscheidenheid troef. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit het dagelijkse leven illustreert Anne Provoost de uiteenlopende mogelijkheden.
Tijdens haar lezing roept ze de deelnemers op om in alle stilte deel te nemen aan een oefening met de door haar ontworpen “religiometer”. Deze gaat van 1 tot 10, van de atheďst via de deďst, de theďst en de ietsist tot de persoon die denkt te (moeten) leven volgens een goddelijk plan.
Zij toont begrip voor het standpunt van de onderscheiden groepen en nodigt het publiek uit om daar uitgebreid kennis van te nemen (alvorens te oordelen/veroordelen).
Als humaniste brengt zij dus begrip op voor andere meningen, maar roept de (vrijzinnige) humanisten op duidelijk hun ideeën te formuleren en te verdedigen. In alle bescheidenheid.
In een pluralistische democratische samenleving is dit noodzakelijk.
Waar sommigen misschien verwachtten een agressief atheďstisch project te horen verdedigen, bleek dat het publiek zeer getroffen was door de milde opstelling van de spreekster.
Een lezing van de bovenste plank !

Marc Mortier
Voorzitter Mensen & Wetenschap Westkust