Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Analyse

1. Werkmodel van KJV

2. Analyse in Out of the box, Über den Wert des Grenzwertigen, Universiteit Wenen
Wetenschappelijk artikel van Irena Barbara Kalla aan Uniwersytet Wrocławski in Polen getiteld Zo weten we wanneer je jarig bent. Springdag van Anne Provoost en An Candaele als cross-over prentenboek''' in de uitgave Out of the Box. Über den Wert des Grenzwertigen, Praesens Verlag, Emmeline _978-3-7069-0756-9 Besamusca / Christine Hermann / Ulrike Vogl (Hg.): 2013, ISBN 978-3-7069-0756-9, 293 Seiten, brosch, online te bestellen hier.

- Download de pdf van het artikel hier -


Samenvatting van het artikel:

Springdag beantwoordt niet volledig aan de verwachtingen die men meestal heeft met betrekking tot prentenboeken als een genre bestemd voor kinderen. In deze bijdrage wordt Springdag als voorbeeld van cross-over prentenboeken besproken, prentenboeken die voor het dubbele publiek zijn bestemd. De tekst, de prenten alsook de complexe relatie tussen woord en beeld wordt aan een gedetailleerde analyse onderworpen. Aan de hand van een aantal kenmerken van het genre die Sandra Beckett in Crossover Picturebooks: A Genre for All Ages vermeldt, worden verschillende grensoverschrijdingen onderzocht. Deze grensoverschrijdingen worden door de tekst en door de illustraties zelf, alsook door de wisselwerking ertussen, gecreëerd. De gepresenteerde analyse toont details die ver buiten het referentiekader van het kind reiken en Springdag tot een leeftijdsloos boek maken.

Enkele fragmenten:

Over de vaderfiguur in het boek:
De man brengt een wereld mee die met de droom, de wens en niet in de laatste plaats met het avontuur verbonden is, een wereld die aan de psychische behoeftes van het kind voldoet. Doordat hij in zijn koffer de oude Kej meebrengt, een rustige oude vrouw die alles in het leven wel al eens heeft gezien, is hij ook letterlijk een drager van de traditie en zorgt hij voor de continuïteit en voor de dialoog tussen de generaties.

Over cross-over prentenboeken:
De cross-over prentenboeken nemen hun aanvang in Japan in de jaren vijftig van de twintigste eeuw (vgl. Beckett 2012: 3-10) en worden geleidelijk aan in de andere werelddelen gepubliceerd. Volgens Sandra Beckett was de markt nog in de jaren zeventig en tachtig echter niet klaar voor avant-garde prentenboeken (ibidem: 11). Meer dan dertig jaar later is het nog steeds moeilijk voor de auteurs van innovatieve, uitdagende prentenboeken om een uitgever te vinden. Het zijn immers boeken die het etiket ‘niet geschikt voor kinderen’ dreigen te verwerven. De Eenhoorn, die zichzelf als ‘uitgeverij van kinderboeken’ positioneert, heeft wel het risico genomen. Het is een uitgeverij die grenzen overschrijdt, ‘ervan [houdt] om nieuwe literaire en grafische horizonten te ontdekken’ en in het verleden al prentenboeken publiceerde ‘die ook volwassenen erg wisten te smaken’ (de website van de uitgeverij). Die keuze om deze koers te varen was evenwel goed overwogen. Er wordt gewerkt met schrijvers en illustratoren van uitstekende reputatie. Dat loonde. De uitgeverij heeft bijvoorbeeld in 2013 met leeftijdsloze prentenboeken maar liefst drie prijzen in de wacht gesleept: Springdag Van Anne Provoost en An Candaele en Wie klopt daar? van Bart Moeyaert en Gerda Dendooven zijn met Zilveren Griffels bekroond, en Buurman leest een boek van Koen Van Biesen is met Vlag en Wimpel onderscheiden. Vooral de twee eerstgenoemde prentenboeken zijn gelaagde werken die, afhankelijk van de leeftijd van de lezers en hun ervaring, op verschillende manieren kunnen worden gelezen. Elk van deze boeken is echter op een andere manier leeftijdsloos, en geen beantwoordt volledig aan de verwachtingen die men meestal heeft met betrekking tot prentenboeken als een genre bestemd voor kinderen.