Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Standpunt

27 oktober 2004

Protest Anne Provoost voor KANTL tegen de wraking van Nasr

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) spreekt zich, bij monde van Anne Provoost, uit over de zaak Nasr.
Nog voor de benoeming van Ramsey Nasr tot Antwerpse stadsdichter willen bepaalde Antwerpse VLD-mandatarissen hem wraken omdat ze het niet eens zijn met zijn politieke analyse in een recent gepubliceerd essay in NRC Handelsblad. De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde keurt dit verzoek tot wraking formeel af.
KANTL wil bij deze ageren tegen een politiek die doet alsof cultuur, kunst, literatuur het hoogste goed is, in de hoop er prestige uit te halen, maar vervolgens de kunstenaar verdacht maakt van zodra hij een standpunt inneemt. Dat politieke macht aangewend wordt om te beknibbelen op de vrijheid van spreken van een door een overheid gelauwerde of gemandateerde schrijver is in het verleden wel meer gebeurd. Wat zich hier voltrekt vertoont gelijkenissen met de zaak Reve.
Naar aanleiding van wat er toen gebeurde schreef men in de Volkskrant over Vlaanderen: 'De greep van de politiek op de kunsten is daar nog groot.' Aan de aanstelling van Ramsey Nasr tot stadsdichter mogen geen politieke voorwaarden verbonden worden. Het protest van KANTL staat volledig los van de vraag of de Academie het eens is met wat er in het opiniestuk van Nasr wordt betoogd.