Lezingen

Nieuws
Werk
   -Alle
   -Ebooks
   -Luisterboeken
   -Bewerkt/Verfilmd
   -Vertaald
   -Bekroond

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Interviews
   -Standpunt
   -Dissertaties
   -Favorieten

Audio/Video
Foto's
Contact

Juryverslag

Juryverslag Boekenwelp voor De arkvaarders

De derde boekenwelp is eigenlijk meer dan een welp. Om met scouts te spreken: veeleer een akela. En inderdaad ook een echt leiding- en richtinggevend boek in boekenland: een meesterwerk van taalbeheersing, stijl en beeldenkracht.

Dit boek reist met ons naar een ver en onbestemd verleden en land, maar niet naar een ons helemaal onbekend verleden en land. Met durf wordt hier een oud en vertrouwd verhaal ontrafeld in z’n ontluisterende details, worden eerbiedwaardige personages getest op hun rechtschapenheid en worden vraagtekens met een grote V gezet achter voortbestemming, mededogen en uitverkorenheid. Heel suggestief worden de personages getypeerd in hun daden en verhoudingen, waarin corruptie en dominantie de hoofdrol spelen. De auteur heeft sterke personages neergezet, die er zelfs zonder woorden stáán, zoals de moeder die ondanks haar verlamming de omgeving kan domineren. Of zoals de botenbouwer van lage komaf met kop en schouders boven zijn bouwheer uitsteekt.

Dit boek bezorgt de Vlaamse literatuur staaltjes van een volgehouden woordenpracht en van de sterkste beeldende kracht die er te koop is: naderend onheil voel je als lezer letterlijk uit de grond omhoog sijpelen, de apocalyptische scènes zijn hallucinant realistisch, de haat en de passies voelbaar echt. Als een bedreigde en toch bevoorrechte diersoort vindt de lezer een eersterangsplaats op deze op een vloed van zonden voortgestuwde ark.

Met deze boekenwelp zou de jury graag een oproep doen aan volwassen lezers om zich niet te laten afschrikken door het etiket ‘jeugdliteratuur’ op sommige boeken. Boeken zoals dit verdienen het hun weg te vinden naar een volwassen publiek, waar ze net zo thuis horen. De derde boekenwelp gaat naar De arkvaarders van Anne Provoost (Querido).